Pokój prasowy

Pokój Prasowy to program relacji z mediami i blogosferą dedykowany polskiej branży hotelowej.

Program, bo jest to systemowy sposób uporządkowania tego, co już funkcjonuje, ale nie do końca dobrze.

Dziennikarze i blogerzy – szeroko pojęte media – chcą odwiedzać różne miejsca w Polsce, by móc je rzetelnie zaprezentować odbiorcom swojej pracy. Miejsca te (hotele, pensjonaty, pałace, ville) chcą być odwiedzane i rzetelnie opisywane.

Pokój Prasowy jest łącznikiem pomiędzy chcącymi ze sobą współpracować stronami.

Prezentujemy miejsca otwarte na media. Akredytujemy do programu dziennikarzy i blogerów, którzy chcą polecać miejsca warte odwiedzin.

Koordynujemy wizyty w ramach naszego programu, pomagając zarówno dziennikarzom i Blogerom, jak i prowadzącym hotele.