Partnerzy

Ideę programu „Pokój Prasowy” oficjalnym patronatem otoczyły:

Małopolska Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem działającym od 2001 r. którego celem jest promocja turystyczna regionu.

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna powstała jako organizacja pozarządowa zrzeszająca instytucje, organizacje pozarządowe, branżę turystyczną oraz osoby fizyczne zainteresowane rozwojem turystyki w województwie mazowieckim. Obecnie MROT zrzesza ponad 80 podmiotów.

www.mrot.pl

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna powstała w 2003 roku. Stowarzyszenie działa na rzecz promocji województwa opolskiego.
Śląska Organizacja Turystyczna działa od listopada 2004 r. Jej celem jest kreowanie atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego jako miejsca na mapie Polski wartego odwiedzenia i zwiedzenia.
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zajmuje się działaniami na rzecz promocji i turystyki regionu.
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna (K-POT) jest stowarzyszeniem, którego celem jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie oraz zwiększenie liczby turystów przyjeżdżających do Województwa Kujawsko-Pomorskiego.