O nas

Pokój Prasowy to kompleksowy program relacji między hotelami a blogosferą i mediami. Relacji opartych na rzetelnym informowaniu i recenzowaniu. Za prawidłowy przebieg programu odpowiada jego koordynator -€“ Agencja PR Pan Pikto Łukasz Jurkiewicz.

Dziennikarze i blogerzy -€“ szeroko pojęte media – chcą… odwiedzać‡ różne miejsca w Polsce, by móc je rzetelnie zaprezentować‡ odbiorcom swojej pracy. Miejsca te (hotele, pensjonaty, pał‚ace, ville) chcą… być‡ odwiedzane i rzetelnie opisywane.

Pokój Prasowy zbiera już opublikowane -€“ pod imieniem i nazwiskiem -€“ recenzje obiektów noclegowych. Pozwala również udostę™pniać‡ teksty o hotelach, które nie był‚y dotychczas prezentowane na ł‚amach prasy. Stanowią…c łącznik mię™dzy recenzowanymi i recenzentami, Pokój Prasowy umożliwia powstawanie kompetentnych, wiarygodnych opinii.

Prezentujemy miejsca otwarte na media. Akredytujemy do programu dziennikarzy i blogerów, którzy chcą… polecać‡ miejsce warte odwiedzin.
Koordynujemy wizyty w ramach naszego programu, pomagają…c zarówno dziennikarzom i blogerom, jak i prowadzącym hotele.